1669350326023
ที่เป็นตัวคุณ
เลือกกระเป๋า
01
ลด 10%
โปรโมชั่นเปิดร้าน
1669350480965
EVERYDAY IS
GIFTTING DAY
previous arrow
next arrow

“เพลาสาน” เรื่องราวผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ผู้ผลิตได้มีการฝึกอาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเทพฯ บ้านหัวโกรก และนำความรู้ที่ได้นั้นมาพัฒนาในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวน พร้อมทั้งนำฝีมือที่มี มาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดลวดลายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์

ประยุกต์ลวดลาย ให้สวยงามน่าใช้มากยิ่งขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าเส้นสานพลาสติก ตะกร้าถักเชือกมัดฟางเคลือบเงา และตะกร้าถักเชือกไหมพรม ผลิตและจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวน ตลอดจนส่งเสริมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ของชุมชนอันหน้าภาคภูมิใจ

“จากการเรียนรู้”

สู่การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

การได้รับความรู้จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมกระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา และความรู้จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จึงได้เกิดการชักชวนและรวมตัวกันของผู้หญิงที่ครอบครัวทำการเกษตร โดยอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วม จึงนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

Shop new arrivals