ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล “การทำ Facebook Live”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวพร กุลนภาพดีเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา

(BUUIC) จัดสัมมนาสมาชิกชุมชนแม่บ้านเกษตกร ตำบลบ้านสวน โดยมีผู้แทนจากเทศบาลบ้านสวน จ.ชลบุรี เข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทรนด์การตลาดดิจิทัล เทคนิคเบื้องต้น และการสตรีมสดสำหรับเวิร์กช็อปบน Facebook LIVE ภายใต้โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น

ผลจากการสัมมนาทำให้สมาชิกในชุมชนและเทศบาลได้รับความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและวิธีการเพิ่มช่องทางการขายให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

Prev