products

เกี่ยวกับสินค้าของ “เพลาสาน”

“เพลาสาน” เชือกมัดฟาง

“ถักงาน สานลวดลาย” ผู้ผลิตได้มีการฝึกอาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเทพฯ บ้านหัวโกรก และนำความรู้ที่ได้นั้นมาพัฒนาในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวน พร้อมทั้งนำฝีมือที่มี มาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดลวดลายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์

“ผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 3 ดาว”

“เพลาสาน” เส้นพลาสติก

“พัฒนาสร้างสรรค์ สู่งานที่มีมูลค่า” งานฝีมือคนไทยที่มีความชำนาญในการทำมาอย่างยาวนาน ประณีต เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศการแต่งเติมลวดลายที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย และตัวผลิตภัณฑ์เป็นงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว

“ผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 4 ดาว”

“เพลาสาน” ตะกร้าถักเชือกไหมพรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ ตะกร้าถักเชือกไหมพรม ชิ้นงานทำมือ ที่เน้นความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต ใส่การออกแบบความสวยงามในทุกชิ้นงานให้เกิดความแตกต่างอย่างมีมูลค่า ทั้งยังมีความแข็งแรง ทนทาน สีสันสวยงาม เหมาะแก่การใส่ของได้หลากหลาย

“ส่งประกวดผลิตภัณฑ์โอทอป”

Shop new arrivals